Puppy Nieuws
 

Index
Contact
Wie zijn Wij
Onze Honden
(Dek-) Reu
FMT Teckels
Veelgestelde Vragen
zeker weten?
Nieuws
Warme Mand Gezocht
Waarom Geen NTC!
Gastenboek/Guestbook
In Memoriam
De Beste Links
De Bedriegertjes
De Bedriegertjes II

 


0591-222530
belt u vanuit het buitenland?
bel dan:
+31 591 222530

 

hit counter for tumblr

 

Hier vindt U het puppy nieuws*  
 

Fan Muoike Tet

 
 
Op dit moment geen nieuws
 

ANDER PUPPY NIEUWS

 
 
Op dit moment zijn ons geen andere nesten bij bevriende fokkers bekend.
 

 

  

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 

Fan Muoike Tet beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over haar werkwijze in het algemeen, te verbeteren.
Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en nauwkeurig is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. 

AEJ-webbeheer, Fan Muoike Tet,  of de eigena(a)r(esse) kunnen evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.
Deze informatie is:

  •  uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  •  niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  •  soms gekoppeld aan externe sites waarover Fan Muoike Tet of eigena(a)r(esse) de  geen zeggenschap heeft
    en waarvoor  Fan Muoike Tet of eigena(a)r(esse) geen verantwoordelijkheid draagt;
  • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige te raadplegen).

 

Er zij op gewezen dat NIET kan worden gewaarborgd dat wanneer andere fokkers een pup aanbieden via deze site,
deze pups eenzelfde voeding, opvoeding, socialisering... o.i.d. als een andere pup zullen hebben. Wij kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid
of verantwoordelijkheid nemen.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreŽerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beÔnvloed.   AEJ-webbeheer, Fan Muoike Tet,of eigena(a)r(esse)  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. 

Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van AEJ-webbeheer, Fan Muoike Tet of eigena(a)r(esse) te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Terug

 | Contact | Wie zijn Wij | Onze Honden | (Dek-) Reuen | FMT Teckels | Veelgestelde Vragen | Zeker Weten? |
Nieuws | Gastenboek/Guestbook | In Memoriam | De Beste Links | Disclaimer |
 

Copyright © 2004-2019 Langhaar Dwergteckeltjes "Fan Muoike Tet" All rights reserved.
En dit betekend dat het zonder toestemming van de eigenaar van deze site NIET toegestaan is om afbeeldingen/foto's  en/of tekst van deze site over te nemen en op je eigen site te zetten!
om toestemming te vragen kunt u mailen naar
Copyright Voor vragen over de site kunt u mailen naar de webmaster @AEJ-Webbeheer  
dit kunt u doen door onderstreepte naam aan te klikken
Last modified: 14/03/19.
This site is best viewed in Microsoft Internet Explorer 1261x 574